Sidar, principal.
>>contenido
Fundación Sidar - Acceso Universal
Seminario SIDAR
Principal >> Recursos >> Desarrolladores >> Traducciones >> Catalá

Traducció al Catalá

Directrius

Especificaciós

Divulgació i formació


Directrius

Directrius per a l'accessibilitat al contingut de pàgines web, versió 1.0. [B]

Traducció al català de Directrius per a l'accessibilitat al contingut de pàgines web. La traducció és de: Mireia Ribera, Andreu Sulé y Miquel Térmens, de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona.

Especificaciós

XHTML Bàsic. [B]

XHTML 1.0: El Llenguatge d'Etiquetat Hipertextual Extensible

Traducció al català de l'especificació: XHTML 1.0: El Llenguatge d'Etiquetat Hipertextual Extensible. La traducció és de Diego Martín Lafuente

XML Base [B]

Traducció al català de l'especificació: XML Base. La traducció és de Diego Martín Lafuente

Divulgació i formació

Guia Breu per a crear llocs Webs accessibles [B]

Traducció al català de la Guia Breu per a crear llocs Webs accessibles o "Quick Tips". La traducció és de Lambert Torres Villafañe.

W3C en 7 punts [B]

La traducció de W3C en 7 punts és de Diego Martín Lafuente

Preguntes més freqüents d'HTML i XHTML [B]

La traducció de Preguntes més freqüents d'HTML i XHTML és de Arnau Siches

Mòduls i Lleguatges de Marques XHTML: Com crear mòduls i llenguatges de marques de la família XHTML per a diversió i profit [B]

Un pràctic tutorial traduït al català per Fran Rosa i Soler amb el títol Mòduls i Llenguatges de Marques XHTML - Com crear mòduls i llenguatges de marques de la família XHTML per a diversió i profit. Fran s'integra al Grup de Traductors del Sidar.

Associant Fulls d'Estil amb documents XML Versió 1.0 [B]

Traducció al català de "Associant Fulls d'Estil amb documents XML Versió 1.0". La traducció és de Diego Martín Lafuente.

Revise su página con HERA-XP

Revise su página con HERA

·

Este sitio tiene la intención de ser accesible para todos, si Ud. encuentra alguna dificultad para acceder a cualquier aspecto de su contenido, por favor colabore, comuníqueselo al Webmaster. Gracias.

Última actualización: 07/10/2007