Principal | Otras traducciones
SIDAR. Logotipo. Traducciós:

Nota de Traducció

Aquesta versió:
Aquest document es trobarà en estat d'esborrany durant un període indefinit de temps dedicat a efectuar les correccions oportunes. Aquesta traducció es va concloure el 7 de juliol de 2003. (Els possibles errors presents en aquest document, deguts a la traducció, són de la responsabilitat del traductor i no de cap manera per part del W3C)
URL permanent d'aquest document:
http://www.minid.net/utilidades/w3c/w3c7punts/
En cas d'errors
Per a qualsevol comentari sobre la traducció dirigir-se a Diego Martín Lafuente.
Autor de la traducció
Diego Martín Lafuente <diego@minid.net>
URL: www.minid.net.
Versió Normativa
Aquest document es troba localitzat originalment en les pàgines de l'autor de la traducció . L'única versió normativa oficial d'aquest document és la versió original (en anglès): http://www.w3.org/Consortium/Points/Overview.html

W3C

... en 7 punts

L'has escoltat: el World Wide Web Consortium (W3C) crea els estàndards per a la Web. La missió del W3C és dur la Web al seu màxim potencial, el que s'aconsegueix desenvolupant tecnologies (especificacions, directrius, software, i eines) que crearan un fòrum per a la informació, el comerç, la inspiració, el pensament independent, i la comprensió col·lectiva. Aquest resum en 7 punts explica les metes i principis operatius del W3C.


1. Accés Universal

Universal El W3C defineix la Web com l'univers de la xarxa-accessible de la informació (disponible a través del seu ordinador (computadora), telèfon, televisió, o refrigerador connectat a Internet ...). Avui aquest univers beneficia a la societat possibilitant noves formes de comunicació humana i oferint oportunitats per a compartir coneixement. Una de les principals metes del W3C és fer que aquests beneficis estiguin disponibles per a totes les persones, qualsevol que sigui el seu maquinari, software, infraestructura de xarxa, idioma matern, cultura, localització geogràfica, o capacitat física o mental. L'Activitat sobre Internacionalització, l'Activitat sobre Independència del Dispositiu, l'Activitat sobre Navegadors per Veu, i la Iniciativa d'Accessibilitat Web del W3C, il·lustren totes elles el nostre compromís amb l'accés universal.

2. Web Semàntic

Semàntic Actualment la gent comparteix el seu coneixement sobre la Web en l'idioma desitjat per altres persones. Amb la Web Semàntica ("semàntica" significa "que té a veure amb el significat"), podrem expressar-nos nosaltres mateixos en termes que els nostres ordinadors puguin interpretar i intercanviar. D'aquesta manera, els capacitarem per a resoldre problemes que nosaltres vam trobar tediosos, per a ajudar-nos a trobar ràpidament el que estem buscant: informació mèdica, la ressenya d'una pel·lícula, l'ordre de compra d'un llibre, etc. Els llenguatges del W3C RDF, XML, XML Schema, y XML signatures són les rajoles per a construir la Web Semàntica.

3. Confiança

Confiança La Web és un mitjà col·laborador, no de sol lectura com una revista. De fet, el primer navegador Web va ser també un editor, encara que la majoria de la gent avui en dia pensa que la navegació consisteix fonamentalment en veure, no en interactuar. Per a promoure un entorn més colaboratiu, nosaltres devem construir una "Xarxa de Confiança" que ofereixi fiabilitat, que infongui confiança, i que faci possible que la gent prengui la responsabilitat sobre (o es faci responsable de) el que publica en la Web. Aquestes metes tenen molt a veure amb el treball del W3C en signatures XML, mecanismes d'anotació, autoria de grups, versions, etc.

4. Interoperabilitat

Interoperabilitat Fa trenta anys la gent comprava software que només funcionava amb altre software de la mateixa marca. Avui, la gent té més llibertat d'elecció, i espera que els component de software siguin degudament intercambiables. També esperen ser capaços de veure els continguts Web amb el seu programari preferit (navegadors gràfics, sintetitzadors de veu, línies braile, telèfon en el cotxe...). El W3C és una organització venedora neutral de programari, que promou la interoperabilitat dissenyant i promovent llenguatges i protocols oberts (no privats) per a ordinadors que eviten la fragmentació del mercat que havia en el passat. Això s'aconsegueix a través del consens de la indústria i encoratjant un fòrum obert per a la discussió.

5. Evolució

EvolucióEl W3C cerca l'excel·lència tècnica però és ben conscient que el que sabem i vam necessitar avui en dia pot ser insuficient per a resoldre els problemes de demà. Per tant nosaltres ens vam esforçar a construir una Web que pugui evolucionar fàcilment cap a una Web fins i tot millor, sense desbaratar el que ja funciona. Els principis de simplicitat, modularitat, compatibilitat i extensibilitat guien tots els nostres dissenys.

6. Descentralització

Descentralització La descentralització és un principi dels sistemes distribuïts moderns, incloent les societats. En un sistema centralitzat tots els missatges o accions han de passar per una autoritat central, causant embotellaments quan s'incrementa el tràfic. En el disseny, per tant, nosaltres vam limitar el nombre de mitjos Web centrals per a reduir la vulnerabilitat de la Web en el seu conjunt. La flexibilitat és la companya indispensable dels sistemes distribuïts i la vida i alè d'Internet, no només de la Web.

7. ¡Refrescant Multimèdia!

Refrescant Multimèdia ¿A qui no li agradaria més interactivitat i mitjos més rics en la Web, incloent imatges ampliables, so d'alta qualitat, vídeo, efectes 3D, i animació? El procés de consens del W3C no limita la creativitat dels proveïdors de continguts ni significa una navegació avorrida. A través dels seus membres el W3C escolta a l'usuari final i treballa per a proporcionar un marc sòlid per al desenvolupament d'una Web Refrescant a través de llenguatges tals com el llenguatge de Gràfics Vectorials Escalable (SVG) i el llenguatge d'Integració de Multimèdia Sincronitzada (SMIL).


Sobre el W3C

W3C va ser fundat a l'octubre de 1994 per a dur a la World Wide Web al seu màxim potencial desenvolupant protocols comuns que promouen la seva evolució i garanteixen la seva interoperabilitat. Avui en dia, el W3C té més de 510 membres i prop de 60 empleats a temps complet en tot el món, que contribueixen al desenvolupament de les especificacions i software del W3C.

Trobarà més informació sobre:


Principal | Otras traducciones