23 Definición de Tipo de documento de grupo de molduras

<!--
Esta é a DTD de grupo de molduras (Frameset) de HTML 4.01,
que deberia usar-se para documentos con molduras. Esta DTD
é idéntica à DTD Transicional de HTML 4.01, a exceición do
modelo de conteúdo do elemento "HTML": nos documentos con molduras
o elemento "FRAMESET" substitui o elemento "BODY" .

Borrador: $Data: 1999/12/24 23:20:08 $

Autores:
Dave Raggett <dsr@w3.org>
Arnaud Le Hors <lehors@w3.org>
Ian Jacobs <ij@w3.org>

Hai máis información disponíbel en inglés sobre a HTML 4.01 en:

http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224.
-->
<!ENTITY % HTML.Version "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
-- Uso típico:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
<html>
<head>
...
</head>
<frameset>
...
</frameset>
</html>
-->

<!ENTITY % HTML.Frameset "INCLUDE">
<!ENTITY % HTML4.dtd PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
%HTML4.dtd;