Índice de Elementos 

Lexenda: Opcional, Proibido, Vacio, D esaprovado, Loose DTD (DTD Transicional), Frameset DTD (DTD para molduras)

Nome Etiqueta inicial Etiqueta final Vacio Desaprovado DTD Descrición
A           áncora
ABBR           forma abreviada (p.ex.:, WWW, HTTP, etc.)
ACRONYM            
ADDRESS           información sobre o autor
APPLET       D L applet Java
AREA   P V    

área de mapa de imaxes do lado do cliente

B           estilo de texta negrita
BASE   P V     URI base do documento
BASEFONT   P V D L tamaño base do tipo de letra
BDO           supresión da bidireccionalidade I18N
BIG           estilo de texto grande
BLOCKQUOTE           citación longa
BODY O O       corpo do documento
BR   P V     salto de liña forzado
BUTTON           botón
CAPTION           título de tabela
CENTER       D L abreviatura de DIV align=center
CITE           citación
CODE           fragmento de código de computador
COL   P V     coluna de tabela
COLGROUP   O       grupo de colunas de tabela
DD   O       descrición dunha definición
DEL           texto eliminado
DFN           definición dunha instáncia
DIR       D L lista dun directório
DIV           contentor xenérico de idioma/estilo
DL           lista de definición
DT   O       termo definido
EM           énfase
FIELDSET           grupo de contróis de formulário
FONT       D L cámbio local do tipo de letra
FORM           formulário interactivo
FRAME   P V   P moldura
FRAMESET         P grupo de molduras
H1           cabezallo
H2           cabezallo
H3           cabezallo
H4           cabezallo
H5           cabezallo
H6           cabezallo
HEAD O O       cabezallo do documento
HR   P V     liña horizonal
HTML O O       elemento raiz do docuemnto
I           estilo de texto cursiva
IFRAME         L sub-xanela na liña
IMG   P V     imaxe incrustada
INPUT   P V     control de formulário
INS           texto inserido
ISINDEX   P V D L entrada de texto nunha só liña
KBD           texto que introducirá o usuário
LABEL           texto de etiqueta de control de formulário
LEGEND           lexenda de grupo de campos
LI   O       elemento dunha lista
LINK   P V     vínculo independente do médio
MAP           mapa de imaxes do lado do cliente
MENU       D L lista de menu
META   P V     metainformación xenérica
NOFRAMES         P contentor de conteúdos alternativos para mostrar sen molduras
NOSCRIPT           contentor de cnteúdos alternativos para mostrar sen scripts
OBJECT           obxecto incrustado xenérico
OL           lista ordenada
OPTGROUP           grupo de opcións
OPTION   O       escolla seleccionábel
P   O       parágrafo
PARAM   P V     valor de propriedade con nome
PRE           texto con formato prévio
Q           citación corta na liña
S       D L extilo de texto tachado
SAMP           exemplo de saída de programa, scripts, etc.
SCRIPT           declaracións de script
SELECT           selector de opcións
SMALL           estilo de texto pequeno
SPAN           contentor xenérico de idioma/estilo
STRIKE       D L texto tachado
STRONG           énfase forte
STYLE           información de estilo
SUB           subíndice
SUP           superíndice
TABLE            
TBODY O O       corpo da tabela
TD   O       cela de dados da tabela
TEXTAREA           campo de texto de várias liñas
TFOOT   O       pé de tabela
TH   O       cela de cabezallo de tabela
THEAD   O       cabezallo de tabela
TITLE           título do documento
TR   O       fila de tabela
TT           estilo de texto teletipo ou monoespaciado
U       D L estilo de texto subliñado
UL           lista sen ordenar
VAR           aparición dunha variábel ou argumento de programa