20 Declaración SGML de HTML 4

Nota. O número total de pontos de código que se permiten no conxunto de caracteres desta declaración de HTML 4 inclue 17 planos de [ISO10646] (17 veces 65536). Esta limitación debe-se a que este número está limitado a unha lonxitude de 8 díxitos na versión actual do padrón da SGML. Isto non implica que sexa posíbel restrinxir por moito tempo os caracteres do UCS aos primeiros 17 planos. O máis probábel é que a limitación a 8 díxitos na SGML sexa retirada antes, e que esta especificación sexa actualizada antes, de que se asigne o primeiro carácter alén dos primeiros 17 planos.

Nota. En sentido estrito, o Número de Rexistro ISO 177 refire-se ao estado orixinal de [ISO10646] en 1993. As alteracións desde 1993 consistiron na adición de caracteres e a redistribución que se fixo unha vez dunha grande cantidade de pontos de código para Coreano Hangul (Emenda 5). As revisións da especificación HTML 4 poden actualizar a referéncia a ISO 10646 para incluir alteracións adicionais..

20.1 Declaración SGML

<!SGML  "ISO 8879:1986 (WWW)"
--
Declaración SGML para a Linguaxe de Etiquetaxe de Hipertexto, versión HTML 4

Aceitando os primeiros 17 planos do 10646 e
limites incrementados para lonxitudes de etiquetas e literais etc.
--

CHARSET
BASESET "ISO Registration Number 177//CHARSET
ISO/IEC 10646-1:1993 UCS-4 with
implementation level 3//ESC 2/5 2/15 4/6"
DESCSET 0 9 UNUSED
9 2 9
11 2 UNUSED
13 1 13
14 18 UNUSED
32 95 32
127 1 UNUSED
128 32 UNUSED
160 55136 160
55296 2048 UNUSED -- SURROGATES --
57344 1056768 57344

CAPACITY SGMLREF
TOTALCAP 150000
GRPCAP 150000
ENTCAP 150000

SCOPE DOCUMENT
SYNTAX
SHUNCHAR CONTROLS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 127
BASESET "ISO 646IRV:1991//CHARSET
International Reference Version
(IRV)//ESC 2/8 4/2"
DESCSET 0 128 0

FUNCTION
RE 13
RS 10
SPACE 32
TAB SEPCHAR 9

NAMING LCNMSTRT ""
UCNMSTRT ""
LCNMCHAR ".-_:"
UCNMCHAR ".-_:"
NAMECASE GENERAL YES
ENTITY NO
DELIM GENERAL SGMLREF
HCRO "&#38;#x" -- 38 é o número do símbolo & --
SHORTREF SGMLREF
NAMES SGMLREF
QUANTITY SGMLREF
ATTCNT 60 -- incrementado --
ATTSPLEN 65536 -- Estes son os valores máis grandes --
LITLEN 65536 -- permitidos na declaración --
NAMELEN 65536 -- Evitar limites fixados en implementacións --
PILEN 65536 -- de axentes de usuário de HTML --
TAGLVL 100
TAGLEN 65536
GRPGTCNT 150
GRPCNT 64

FEATURES
MINIMIZE
DATATAG NO
OMITTAG YES
RANK NO
SHORTTAG YES
LINK
SIMPLE NO
IMPLICIT NO
EXPLICIT NO
OTHER
CONCUR NO
SUBDOC NO
FORMAL YES
APPINFO NONE
>