HERA 2.1 Beta
Hera.

Revisant l'Accessibilitat amb Estil

Informació sobre l'HERA

[ HERA | Ajuda | Info | Codi | Contacte ]

  1. Introducció
  2. Principi i finalitat
  3. Col·laborar
  4. Reconeixement
  5. Traductors

La Fundació Sidar posa a disposició de la comunitat de desenvolupadors, dissenyadors i públic en general, de forma gratuïta, aquesta eina per facilitat la revisió de l'accessibilitat de pàgines i llocs web. L'HERA l'ha dissenyat i desenvolupat en Carlos Benavídez, amb la col·laboració de na Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo i en Charles McCathieNevile, especialment per la Fundació Sidar.

Principi i finaliat

D'on vé el nom d'HERA? A principis de l'any 2003, la Fundació Sidar va llençar Edipo, una eina per la creació de fulls d'estil personals i, ja en aquell moment, vem pensar en la creació d'una utilitat "germana" basada en l'aplicació de fulls d'estil per facilitar la revisió de l'accessibilitat. Donat que l'Edipo és nom d'un personatge mitològic, en varem cercar un de similar per aquesta nova aplicació i va sorgir HERA que, a més a més de ser un altre personatge femení, conforma l'acrònim de Hojas de Estilo para la Revisión de la Accesibilidad. La primera versió de l'HERA es basava precisament en l'aplicació de fulls d'estil per facilitar la revisió manual de l'accessibilitat. Aquesta nova versió ja no depèn d'això ja que volíem que pogués funcionar en qualsevol navegador, fins i tot en aquells que no suporten algunes propietats dels fulls d'estil, però després de consultar amb els usuaris varem decidir mantenir el nom d'HERA.

L'objectiu de l'HERA és facilitar la feina a qui desitgi o tingui la missió de revisar l'accessibilitat d'una pàgina o lloc web. La revisió de l'accessibilitat mai pot ser completa sense una revisió manual. Les eines de revisió automàtica només poden detectar determinats elements i atributs però no pot assegurar que s'estiguin usant apropiadament. Per tant, és imprescindible la participació d'un esser humà que pugui comprovar els elements i atributs que no es poden revisar automàticament i si s'estan aplicant correctament les directrius d'accessibilitat.

Per tant, l'HERA és una eina per a la revisió manual de l'accessibilitat, tot i que aquesta nova versió ofereix a l'hora la revisió automàtica de manera que estalvia feina al revisor, indicant-li quins punts estan fallant, quins estan bé i quins no són aplicables a la pàgina en concret i, quins punts s'han de revisar necessariament per un humà.

L'HERA facilita al revisor la localització dels errors mitjançant una vista de la pàgina amb els elements a revisar destacats mitjançant icones, requadres de color i, generalment, el codi de cada element; una altre vista del codi font de la pàgina en el que es destaquen els elements susceptibles de contenir errors; una eina addicional per a la revisió del contrast dels colors emprats, i vistes complementaries de la pàgina i del seu codi font. A més a més, ofereix instruccions en línia sobre en què s'ha de fixar el revisor quan analitza l'aplicació de cada punt, recordatoris a les vistes i una ajuda complementaria i extensa que inclourà, a la seva versió definitiva, exemples gràfics de l'aplicació de les Directrius d'Accessibilitat. A la pàgina d'Ajuda trobareu més informació sobre com funciona l'HERA.

Col·laborar

L'HERA és una utilitat escrita en PHP i, com tots els projectes de la Fundació Sidar, és una aplicació de codi obert, el desenvolupament del qual pot col·laborar-hi qualsevol persona aportant millores, modificacions, traduccions, correccions d'errors, documentació, etcètera. Per posar-se en contacte amb l'Equip Desenvolupador, envieu un missatge a: hera@sidar.org.

El codi font d'HERA es distribueix sota els termes de la Llicència Pública General (GPL) de la Free Software Foundation i la definició de Open Source. Si necessiteu més informació sobre el concepte "software lliure", podeu llegir la nostra llicència de software.

Per altre banda, confiem en que qui usi l'HERA com a ajuda de les seves revisions, ja siguin personals o professionals, amb o sense ànim de lucre, declarin el seu ús. Poden usar-se aquestes icones, que es mostren quan el revisor indica que la pàgina compleix amb un determinat nivell de prioritat.

Conforme WCAG 1.0 Nivell A - Revisat amb HERA. Conforme WCAG 1.0 Nivell AA - Revisat amb HERA. Conforme WCAG 1.0 Nivell AAA - Revisat amb HERA.

A la pàgina d'Ajuda trobareu icones opcionals que potser convinguin més a l'estil de la vostra pàgina i que podreu personalitzar.

Suggerim que les icones enllacin amb l'informe generat amb l'HERA i que allí es proporcionin les dades de la persona que ha efectuat la revisió i la data de realització. També, ja que es poden produir errors al modificar les pàgines, seria desitjable que la icona representi el compromís de mantenir la qualitat assolida i de solucionar qualsevol inconvenient detectat.

Reconeixements

Molts han contribuït d'una manera o altre al desenvolupament de l'HERA. Principalment aquells integrants i col·laboradors del Sidar que conformen el seu principal grup de treball: Emmanuelle Gutiérrez i Restrepo, Charles McCathieNevile, Loïc Martínez Normand, Rafael Romero i Jorge Fernandes.

El grup de persones que va realitzar les primeres proves sobre l'HERA: Martín Baldassarre, Vincent Tabard, David Arango, Fernando Gutiérrez, José Luis Fuertes i Tom Croucher.

Daniel Low va aportar els primers consells com a usuari i Ramiro Benavídez va treballar en el desenvolupament de la utilitat per revisar el contrast de colors.

Olivier Plathey va proporcionar FPDF, que permet generar documents PDF directament des de PHP.

Traduccions

L'HERA s'està traduint a diversos idiomes donat que el seu ús ha despertat l'interès internacional.

La traducció al danés està a càrrec de:
Helle Bjarnø
La traducció al inglés està a càrrec de:
Charles McCathieNevile
Ramiro Benavidez
Tim Roberts
La traducció al francés està a càrrec de:
Charles McCathieNevile
Vicent Tabard
Catherine Roy
Aurèlien Levy
La traducció al italiano està a càrrec de:
Roberto Castaldo
Mauro Del Fa
La traducció al portugués està a càrrec de:
Luiz Henrique de Araujo de Souza Lima
Jorge Fernandes
La traducció al rumano està a càrrec de:
Krista Ivan
La traducció al Serbio està a càrrec de:
Vedran Vucic
La traducció al gallego està a càrrec de:
José Ramón Santos Dios
La traducció al Catalán està a càrrec de:
Arnau Siches
Jose Federico Muñoz Rubio

Si desitjeu col·laborar traduint HERA, si us plau, envieu un missatge a transhera@sidar.org.

Tornar.

Sidar, pàgina principal. [logotip de Sidar]

Copyright © Sidar 2003-2005
Desenvolupament: Carlos Benavídez