HERA 2.1 Beta
Hera.

Revisant l'Accessibilitat amb Estil

Què és l'HERA?

[ HERA | Ajuda | Info | Codi | Contacte ]

L'HERA és una utilitat per revisar l'accessibilitat de les pàgines web d'acord amb les recomanacions de les Directrius per a l'accessibilitat al contingut web, versió 1.0. (WCAG 1.0). L'HERA realitza un anàlisi automàtica prèvi de la pàgina i informa si detecta errors (detectables de forma automàtica) i quins punts de verificació de les pautes s'han de revisar manualment.

La revisió manual és imprescindible per comprovar realment si la pàgina és accessible. Per poder realitzar aquesta verificació manual cal coneixer les directrius d'accessibilitat, saber com usen els usuaris les ajudes tècniques i tenir experiència en desenvolupament web.

L'HERA facilita la revisió manual proporcionant informació sobre els elements a verificar, instruccions sobre com realitzar el control i dues vistes modificades de la pàgina (una en modalitat gràfica i l'altre del codi HTML) amb els elements més importants destacats amb icones i colors distintius.

Un formulari permet modificar els resultats automàtics, afegir comentaris a cada punt de verificació i indicar el nom del revisor. També és possible generar un informe final sobre la revisió, per imprimir o descarregar, en diversos formats (XHTML, RDF y PDF).

Important: Les dades es conservaran a la base de dades del Sidar durant 7 (set) dies a partir de l'inici de la revisió. Durant aquest lapse és possible rependre la feina usant la URI de la pàgina resum que conté l'identificador de la revisió.

Tornar.

Sidar, pàgina principal. [logotip de Sidar]

Copyright © Sidar 2003-2005
Desenvolupament: Carlos Benavídez