Hera, home.
Change sprog: es | en | pt | fr | da | it

Selection of the point to validate (A)

Points by numerical order Jump to the options bar
Punkt Retningslinje
Angiv en ensbetydende tekst for samtlige ikke-tekstlige elementer (eksempelvis ved hjælp af "alt", "longdesc" eller i elementets indhold).
Dette omfatter: Images, grafiske gengivelser af tekst (herunder symboler), image-kort regioner, animationer (eksempelvis animerede GIF'er), applets og program-objekter, ascii kunst, frames, scripts, images anvendt som punkt-lister, afstandsmarkeringer, grafiske knapper, lyde (som afspilles med eller uden interaktion fra brugeren), selvstændige lydfiler, lydspor til video, samt video (Prioritet 1)
Angiv redundante tekstlige links for hver aktive region i et server-baseret image-kort. (Prioritet 1)
Indtil brugeragenter automatisk kan læse den ensbetydende tekst til et visuelt spor, skal der stilles en auditiv beskrivelse af de væsentligste informationer i det visuelle spor i en multimedie præsentation til rådighed. (Prioritet 1)
I alle tidsafhængige præsentationer (eksempelvis en film eller en animation), skal de ensbetydende alternativer (eksempelvis tekstning eller auditive beskrivelser af det visuelle spor) synkroniseres med præsentationen. (Prioritet 1)
Indtil brugeragenter bliver i stand til selv af fremstille ensbetydende tekster for links i klient-baserede image-kort, skal hver aktive region i et klient-baseret image-kort forsynes med et redundant tekst-baseret link. (Prioritet 3)
Vær sikker på, at al information, som videregives ved hjælp af farver, også er tilgængelig uden farver, eksempelvis via konteksten eller særlig opmærkning. (Prioritet 1)
Vær sikker på, at kombinationen af forgrundsfarver og baggrundsfarver giver tilstrækkelig kontrast til at informationen kan ses af mennesker med brgrænset farveopfattelse eller af brugere, som anvender en sort/hvid skærm. (Prioritet 2 for billeder, 3 for tekst)
Når der findes et passende markup sprog, så anvend hellere markup end images til at videregive information. (Prioritet 2)
Udarbejd dokumenter, der overholder officielle, formelle grammatikker. (Prioritet 2)
Anvend style sheets til at styre layout og præsentation. (Prioritet 2)
Anvend relative snarere end absolutte enheder i markup sprogets attribut-værdier og egenskabsværdierne i style sheets. (Prioritet 2)
Anvend overskriftselementer til at videregive information om dokumentstruktur og anvend dem i overensstemmelse med specifikationen. (Prioritet 2)
Markér lister og elementer i lister korrekt. (Prioritet 2)
Markér citater. Anvend ikke citat markup for at opnå særlige effekter som eksempelvis indrykning. (Prioritet 2)
Identificer klart alle ændringer i naturligt sprog i dokumentet og i samtlige ensbetydende tekster (eksempelvis beskrivelser). (Prioritet 1)
Specificer betydningen af samtlige forkortelser og akronymer i et dokument første gang de forekommer. (Prioritet 3)
Identificer det primære naturlige sprog, som et dokument er skrevet på. (Prioritet 3)
Identificer overskrifter til rækker og kolonner for datatabeller. (Prioritet 1)
Anvend markup for at sammenholde data celler og celler med overskrifter for datatabeller, som har to eller flere logiske niveauer af rækker og kolonner. (Prioritet 1)
Anvend ikke tabeller til layout med mindre tabellen giver mening, når den præsenteres lineært. Alternativt kan angives et ensbetydende alternativ, hvis tabellen ikke giver mening (dette alternativ kan være en lineær version). (Prioritet 2)
Hvis en tabel anvendes til layout-formål, så undlad at anvende strukturel markup for at opnå en bestemt visuel formatering. (Prioritet 2)
Udarbejd resuméer til tabeller. (Prioritet 3)
Udarbejd forkortelser for overskrifter. (Prioritet 3)
Organiser dokumenter så de kan læses uden style sheets. Eksempelvis bør et HTML dokument stadig kunne læses, hvis det publiceres uden tilknyttede style sheets. (Prioritet 1)
Vær sikker på, at alternativer til dynamisk indhold opdateres i takt med at det dynamiske indhold ændres. (Prioritet 1)
Vær sikker på, at sider er anvendelige når scripts, applets eller andre programmerede objekter enten er slået fra eller ikke er understøttede. Hvis dette ikke er muligt så sørg for, at der findes ensbetydende information på en alternativ, tilgængelig side. (Prioritet 1)
For scripts og applets bør det sikres, at hændelseshåndteringen sker uafhængig af input enheder. (Prioritet 2)
Vær sikker på, at dynamisk indhold er tilgængeligt, eller udarbejd en alternativ præsentation eller side. (Prioritet 2)
Indtil brugeragenter gør det muligt at styre glimtning, så undgå implementeringer, der får skærmen til at blinke. (Prioritet 1)
Indtil brugeragenter giver brugerne mulighed for at styre blinkning, så undgå implementeringer, der får indholdet til at blinke (dvs. periodisk opdatering af præsentationen ved at tænde og slukke). (Prioritet 2)
Indtil brugeragenter giver brugeren mulighed for at fastfryse bevægeligt indhold, så undgå sider med bevægelse. (Prioritet 2)
Indtil brugeragenter giver brugeren mulighed for at stoppe opdateringer, så udarbejd ikke sider med periodiske, automatiske opdateringer. (Prioritet 2)
Indtil brugeragenter giver brugeren mulighed for at stoppe automatisk redirigering, så undlad at anvende markup til automatisk at redirigere sider. Konfigurer i stedet serveren til at foretage denne redirigering. (Prioritet 2)
Gør programmerede elementer som scripts og applets direkte tilgængelige eller kompatible med hjælpemidlerne. (Prioritet 1 hvis funktionaliteten er vigtig og ikke findes andre steder, ellers Prioritet 2)
Anvend klient-baserede image-kort i stedet for server-baserede image-kort med mindre det ikke er muligt at definere de enkelte regioner med en anvendelig geometrisk figur. (Prioritet 1)
Vær sikker på, at samtlige elementer med egen grænseflade kan anvendes på en enhedsuafhængig måde. (Prioritet 2)
Gør hændelseshåndteringen for scripts logisk i stedet for enhedsafhængig. (Prioritet 2)
Skab en logisk tabulatorsekvens gennem links, formular kontrol, og objekter. (Prioritet 3)
Opret tastatur-baserede genveje til vigtige links (herunder dem i de klient-baserede image-kort), formular-kontroller og grupper af formular-kontroller. (Prioritet 3)
Indtil brugeragenter gør det muligt at undertrykke skabelsen af nye vinduer, så undgå at bringe pop-up og andre vinduer frem på brugerens skærm. Undgå tilsvarende at flytte fokus til et nyt vindue uden at informere brugeren. (Prioritet 2)
Indtil brugeragenter understøtter eksplicitte sammenknytninger af etiketter og formular-kontroller, så vær sikker på at etiketterne er positioneret korrekt for alle implicit associerede etiketter. (Prioritet 2)
Indtil brugeragenter (herunder hjælpemidlerne) gengiver sideordnet tekst korrekt, så udarbejd et lineært tekstligt alternativ (på samme side eller en anden) for alle tabeller, der har tekst i parallelle, ord-ombrudte kolonner. (Prioritet 3)
Indtil brugeragenter kan håndtere tomme kontroller korrekt, bør man indsætte standardværdier i edit bokse og tekst-områder. (Prioritet 3)
Indtil brugeragenter (herunder hjælpemidlerne) kan gengive tilstødende links adskilt, bør man sætte printbare tegn (må ikke være en del af linket og skal være omsluttet af mellemrum) mellem de tilstødende links. (Prioritet 3)
Anvend W3C teknologier når de findes og er passende til opgaven. Anvend den seneste version, der understøttes. (Prioritet 2)
Undgå at anvende forældede W3C teknologier. (Prioritet 2)
Angiv informaion så brugerne kan få fat i dokumenter i overensstemmelse med deres præferencer (eksempelvis sprog, indholdstype, etc.) (Prioritet 3)
Hvis du, efter at have gjort hvad du kunne, ikke er i stand til at udarbejdee en tilgængelig side, så tilføj et link til en alternativ side, der anvender W3C teknologi, er tilgængelig, indeholder ensbetydende information (eller funktionalitet), og som opdateres samtidig med den utilgængelige (originale) side. (Prioritet 1)
Angiv en titel for hver frame for at gøre det lette at identificere frames og navigere. (Prioritet 1)
Beskriv formålet med en frame og hvorledes de enkelte frames forholder sig til hinanden, hvis dette ikke fremgår åbenlyst af titlerne. (Prioritet 2)
Opdel store informationsblokke i mere håndterbare dele hvor det falder naturligt og passende. (Prioritet 2)
Knyt etiketter eksplicit til deres kontroller. (Prioritet 2)
Identificer klart målet for hver enkelt link. (Prioritet 2)
Tilføj semantisk information til sider og web-steder ved at angive metadata. (Prioritet 2)
Angiv information om den generelle struktur på et web-sted (eksempelvis et oversigtskort eller en indholdsfortegnelse). (Prioritet 2)
Anvend navigationsmetoder på en konsistent måde. (Prioritet 2)
Anvend navigationspunkter til at fremhæve og give adgang til navigationsmetoderne. (Prioritet 3)
Gruppér relaterede links, identificér gruppen (af hensyn til brugeragenter) og, indtil brugeragenterne understøtter det, giv brugeren mulighed for at springe gruppen over. (Prioritet 3)
Medtag alternative søgemuligheder for brugere med forskellige færdigheder og individuelle ønsker i de tilfælde, hvor en side indeholder søgefaciliteter. (Prioritet 3)
Placer entyding information i begyndelsen af overskrifter, afsnit, lister, etc. (Prioritet 3)
Medtag information om samlinger af dokumenter (dvs. dokumenter som består af flere sider). (Prioritet 3)
Gør det muligt at springe over ASCII-kunst, som fylder flere linjer. (Prioritet 3)
Anvend det klareste og enkleste sprog på ethvert web-sted. (Prioritet 1)
Suppler tekst med grafik eller lyd i det omfang det vil lette forståelsen af siden. (Prioritet 3)
Anvend en konsistent præsentationsstil igennem alle sider. (Prioritet 3)
Reorder points by:
[ Home | Help | Info | Contact ]

© Copyright 2003. Sidar, home page. [Sidar logo]